შაბლონები

იმისათვის, რომ გაგიადვილოთ თქვენი ბეჭდვისთვის დიზაინის შექმნა, ჩვენ გვაქვს ყველა წარმოდგენილი პროდუქტის ნიმუშები და შაბლონები. ქვემოთ მოცემულია ორივე. თუ გამოიყენებთ ქვემოთ მოცემულ შაბლონებსა და მითითებებს, ჩვენ შეგვიძლია დავბეჭდოთ ის თქვენთვის. შაბლონები და ნიმუშები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ დალაგებული პროდუქტების მიხედვით.

სავიზიტო ბარათები

ზომა ნიმუში  შაბლონი 
სტანდარტული (90 x 50 მმ) ჩვენება work drawing source file
სტანდარტული მომრგვალებული კუთხეები (90 x 50 მმ) ჩვენება work drawing source file

ფლაერი

ზომა ნიმუში  შაბლონი 
სტანდარტული ფლაერი (100 x 210 მმ) ჩვენება work drawing source file
A3 (297 x 420 მმ) ჩვენება work drawing source file
A4 (210 x 297 მმ) ჩვენება work drawing source file
A5 (148 x 210 მმ) ჩვენება work drawing source file
A6 (105 x 148 მმ) ჩვენება work drawing source file
A7 (74 x 105 მმ) ჩვენება work drawing source file

ტიტულიანი ფურცელი (ბლანკი)

ზომა ნიმუში  შაბლონი 
A4 (210 x 297 მმ) ჩვენება work drawing source file

პოსტერი

ზომა ნიმუში  შაბლონი 
Abri (1185 x 1750 მმ) ჩვენება work drawing source file
A0 (840 x 1189 მმ) ჩვენება work drawing source file
A1 (594 x 840 მმ) ჩვენება work drawing source file
A2 (420 x 594 მმ) ჩვენება work drawing source file
A3 (297 x 420 მმ) ჩვენება work drawing source file
B0 (1000 x 1400 მმ) ჩვენება work drawing source file
B1 (700 x 1000 მმ) ჩვენება work drawing source file
B2 (500 x 700 მმ) ჩვენება work drawing source file